Mine mærkesager

Tre hotte valgtemaer

Hvis man spørger alle andre end statsministeren er Folketingsvalget lige om hjørnet. Her er tre bud på hotte emner, jeg vil gøre mit til at sætte på dagsordenen: Demokrati og frihed, en ansvarlig økonomisk politik og fokus på en global klimaindsats.

Jeg vil give dig demokratiet tilbage

Demokratiet er en kæmpe succes. At sætte mennesker fri til at virke virker. Alt for ofte dikterer Folketinget præcise løsninger hen over hovedet på befolkningen. Det er vi mange, der er trætte af. Vi vil have vores demokrati tilbage.

Folketinget skal sætte rammerne for demokratiet. Ikke udfylde dem. Det er borgerne, lærerne, pædagogerne, plejepersonalet m.m., der skal udvikle vores samfund tæt på virkeligheden. Når meget få mennesker træffer meget vidtgående beslutninger langt fra menigmand på et alt for usikkert grundlag, bliver vi alle gidsler for statsmagten og vi bliver desillusionerede på demokratiets vegne.

I den seneste tid har regeringen samtidig knægtet demokratiets grundlæggende spilleregler. Videnskabelig rådgivning af Folketinget skal være uafhængig af regeringens politiske ambitioner. Ministrene er folkets tjenere, der er underlagt stramme regler for at bevare det de siger og gør for eftertiden. Det gør de ikke, når de sletter deres SMSer – systematisk. Embedsmændene skal vogte over landet og ikke lade ministre agere ulovligt. Og heller ikke selv bidrage til det. Vi skal have vores demokrati tilbage.

Vi skal tage Schlüters ord til os: “Beslutningerne skal tages så tæt på borgerne som muligt”. Og så skal vi have genindført et reelt armslængdeprincip, hvor faglig viden ikke justeres af politiske ambitioner inden de offentliggøres og en mulighed for en ekstern instans – f.eks. Ombudsmanden – kan korrekse regeringen, når den bryder loven. Også når den systematisk sletter sine spor.

Dansk økonomi er voldsomt  udfordret – inflationen skal bekæmpes og væksten styrkes 

Da den nuværende regering trådte til var der skabt et råderum på 69 mia.kr. til fremtidens velfærd. De er væk. Råderummet er nul samtidig med at verdensøkonomien truer. Stigende priser, stigende renter, mangel på arbejdskraft, mangel på fødevarer, usikker energiforsyning, faldende huspriser, stigende renter er nu foran os.

Regeringens politik har ikke gjort noget godt for økonomien. Den har besluttet øgede overførselsindkomster, indført en helt ny efterløn til Arne og øget beskatningen af erhvervslivet. 

Det er ikke i orden at sende hårdtarbejdende danskere en skatteregning for at velfungerende mennesker kan gå på pension på din og min regning. Nedslidte kan få seniorpension, mens Arnes pension er en overflødig ny efterløn, der suger kraften ud af vores velfærdssamfund og arbejdsmarked på det helt forkerte tidspunkt. Det skal være værdigt at gå på arbejde.

Vi har i stedet brug for at styrke vores kernevelfærd – daginstitutioner Folkeskolen, gymnasier, universiteter og plejehjem, sørge for at flere kommer i arbejde og sikre erhvervsliv, der gennem innovation før skabt fremtidens eksportsucceser, f.eks. investere i udviklingen af grønne løsninger, der kan eksporteres til resten af verden. Vi har brug for at finde de rigtige løsninger, der kan stabilisere både statens, kommunernes og borgernes økonomi i en svær tid.

Ambitiøs dansk klimapolitik, sikrer dansk energiforsyning

Danmark skal vise vejen for en grønnere verden. Vi skal være foregangsland indenfor udvikling af ny teknologi, der gør verden grønnere. Vi har gjort det med vindmøller og arbejder videre med at udvikle nye måder at lagre energi, fange klimagasser, udvikle nye grønne brændstoffer og nye energibesparende løsninger. Løsninger hele verden gerne vil bruge. Klimaindsatsen er og skal være tænkt globalt.

Når Danmark eksporterer grønne løsninger som vindmøller og Rockwool til udlandet gør vi verden grønnere. Vi kan gøre meget mere her ved at sikre at vores grønne produkter bruges globalt. F.eks. burde langt flere u-lande kopiere vores fjernvarmesystem og brænde deres affald af. I stedet dumpes det i floderne og forurener havene. Og samtidig bør vi sikre verdens tropiske skove af hensyn til både klima og miljø.

Vi har brug for at være ambitiøse med klimapolitikken – med det rigtige fokus. Alt for ofte viser det sig at de såkaldt grønne løsninger, der udrulles nationalt, ikke helt har den positive klimaeffekt som håbet. Alt for ofte gennemføres løsninger, der alene kigger på Danmarks grønne regnskab og ikke verdens. F.eks. har det vist sig at Danmarks brug af biomasse ikke er så grønt som det burde. På samme måde  er genanvendelse godt, når det lykkes. Men hvis det ikke lykkes er genanvendelse som brændsel i fjernvarmesystemet ofte bedre for klimaet, miljøet og økonomien end eksport til en uvis skæbne udenfor landets grænser.

Det var tre bud, som jeg vil gøre mit for bliver temaer i valgkampen. Jeg glæder mig til den og håber at se dig i den med en folder under armen eller viftende med en plakat. 

Ses vi?
Egil