Det Konservative Folkeparti – et godt parti for erhvervslivet

Danmarks velstand er afhængig af et erhvervsliv, der trives. Det er helt afgørende at de rammevilkår, vi tilbyder vores virksomheder, er konkurrencedygtige.

Danmarks velstand er afhængig af et erhvervsliv, der trives. Det er helt afgørende at de rammevilkår, vi tilbyder vores virksomheder, er konkurrencedygtige. Rammevilkårene er alt fra administrative byrder, over finansielle muligheder til bl.a. skatteforhold, hvor vi i EU regi har set en uskøn konkurrence mellem EU-landene. Her har vi i Danmark kun kunnet se til, mens globale virksomheders hovedkvarter blev placeret i lande, der tilbød f.eks. den laveste virksomhedsskat. Der må koordineres i EU, så danske virksomheder tilbydes vilkår, der matcher globale konkurrenters. Vi må enten sætte virksomhedsbeskatningen ned, eller på anden vis sikre konkurrencedygtige vilkår i forhold til andre EU-lande.

Udover at sikre at de eksporterende virksomheder har matchende rammevilkår, er det væsentligt at de små og mellemstore virksomheder, der i højere grad vil have fokus på hjemmemarkedet, får bedre forhold. Med Rasmus Jarlov som erhvervsminister har det Konservative og Danmark fået en minister, der har fokus på rammevilkårene for erhvervslivet og især de mindre virksomheder. Det handler f.eks. om at få afskaffet bureaukratiske regler og besværlige afgifter. Det er lykkedes De Konservative at få afskaffet affaldsgebyret, der havde udviklet sig til en bureaukratisk monster og Det Konservative Folkeparti har sat gang i en lang række forenklinger af bla. NemID, indberetningerne til Erhvervsstyrelsen og meget andet. Feriepengesystemet er et eksempel på en gammel ordning, der er unødvendig i en moderne tid. Ferieordningerne aftales gennem overenskomster og der er virkelig ingen grund til at fastholde et statsligt administreret feriepengesystem. 

En del virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft. Vi skal gøre det så nemt som muligt for virksomhederne at tiltrække den arbejdskraft, de har brug for – selvfølgelig med respekt for vores kultur og Danmarks sammenhængskraft. Der er f.eks. brug for at vores større virksomheder ikke skal vente i måneder eller halve år på at få arbejdstilladelse til højtuddannede medarbejder.

Det er et mål for Det konservative Folkeparti, at det er attraktivt at grundlægge og drive virksomhed i Danmark. Jeg har arbejdet med opstart af nye højteknologiske virksomheder i knap 10 år på DTU og som konsulent, og rådgivet en lang række højteknologiske udviklingsprojekter. Herigennem er 15-20 nye danske virksomheder opstået indenfor life science industrien d.v.s. pharma, biotek og medicoteknik. Life science industrien er den bærende industrier for Danmarks vækst siden årtusindeskiftet og det er livsnødvendigt at vi sikrer industrien og iværksætterne de bedste vækstvilkår. Derfor bør vi oprette et life science ministerium, der skal have fokus på at sikre værdikæden fra uddannelse, universitetsforskning, klinisk forskning til kommercialisering herunder investeringsforhold og skattevilkår.

Alt i alt arbejder vi for bedre rammevilkår og et opgør med regeltyranni fra det offentlige. Kun derigennem kan vi sikre fremtidens velfærdssamfund. Det Konservative Folkeparti er et godt parti for erhvervslivet. Det er kun gennem et erhvervsliv, der trives, at vi kan fastholde vores velfærdsniveau.