Det er mine politiske fokusområder

Den kommende valgkamp kommer for mit vedkommende til at handle om ordentlighed og tillid, sammen med decentralisering og demokratisering med fokus på uddannelse, sundhed, retspolitik, udflytning og erhvervspolitik og hvor politikken indenfor de enkelte områder skal styrke Danmarks sammenhængskraft. 

For vi bør tage sammenhængskraften i vores samfund langt mere alvorligt. Det er den tillid vi har til vores naboer, venner, til politiske systemer m.m., der er grundpillen i Danmark. Vores politiske beslutninger skal have fokus på at øge tilliden mellem mennesker – kun derigennem kan vi styrke sammenhængskraften og vores land.