Del via:

Et stærkere Furesø

Du er en del af det

Vi kan sammen gøre Furesø stærkere. Kommunen skal hverken være myndighed eller serviceorgan, men partner i udviklingen af vores kommune. 

Derfor skal vi styrke nærdemokratiet, så lokal udvikling i videst muligt omfang sker sammen med de lokale.

Foreningerne skaber også Furesø, og bidrager til at give vores bydele sjæl. De skaber netværk, aktiviteter, muligheder, uddannelse og demokratisk dannelse. Det skal vi anerkende og arbejde videre med.

Det er også et samfundsansvar at sikre at vores børn får den bedst mulige start på livet med god trivsel i dagtilbudene (der må meget gerne være forskellige tilbud at vælge imellem) og skoler, som har fokus på at alle skal lære det de kan – både dem, der har det svært og de talentfulde. Der er behov for at gentænke, hvordan vi inkluderer i skolerne til gavn for alle – børn såvel som lærere.

Der er andre politikker, der gør Furesø stærkere – et stærkt erhvervsliv, en effektiv miljø- og klimaindsats, en værdig ældrepolitik – men med de demokratiske byggestene, der ligger i nærdemokrati, udvikling af foreningslivet, og sikring af vores børns uddannelse er vi rigtig godt stillet. Gør Furesø stærkere. 

Mere sundhed til Nordsjælland

Det skal også være attraktivt at arbejde med sundhed nord for Valby bakke

Min baggrund for at stille op til Regionsrådet er en sundhedsfaglig uddannelse og erhvervserfaring (speciale i antistoffer mod spikeproteinet fra BIV-1, Ph.D. fra Kræftens Bekæmpelse i kræftcellers metastasering, direktør og forskningschef for mindre biotekvirksomheder, salg og lobbyist for pharmavirksomhed og innovationskonsulent for life science virksomheder på DTU m.m.). Jeg stiller op til Regionsrådet for første gang for at styrke:

Samarbejdet mellem region og kommune. Vi oplever at patienterne bliver sorteper i spillet om sundhedsregningen, når patienterne udskrives for tidligt til et kommunalt tilbud, som ikke står klar. Det fører til dårligere sundhed og nogle gange genindlæggelser. Det er dårligt for patienten og spild af ressourcer.

Styrke innovationen i sundhedsvæsenet generelt og HiIlerød hospital især. Vi brug for den nyeste teknologi både indenfor sundhedssektoren og velfærdssektoren, og her kan regionen bidrage væsentligt ved at styrke samarbejdet med udviklerne af ny teknologi indenfor life science segmentet. Samtidig har vi brug for at Hillerød supersygehus bliver en attraktiv arbejdsplads med et højt kvalifikationsniveau og det kommer kun til at ske, hvis der samtidig foregår banebrydende forskning. Samtidig kan og skal kommunerne ikke forske, men sammen med regionens sundhedssystem udbyde løsninger, der kan implementeres kommunalt (PS: og så skal vi kun have een sundhedsplatform i Danmark).

Sikre en effektiv afvikling af puklerne af udsatte operationer og diagnostiske udredninger. Corona-epidemien har skabt en pukkel af ikke udførte behandlinger på vores hospitaler. De skal afvikles og gerne i samarbejde med private aktører. 

   

 

Vi har brug for en demokratisk udvikling

Kommunalreformen skabte større mere kompetente kommuner. Kommuner, der i højere grad kan agere på egen hånd og i samarbejde med fagpersonale og brugere har kompetence til at udvikle fremtidens Danmark.

Kommunerne får bare ikke lov af et Folketing, der har tendens til at styre alting mere kontrollerende og mere detaljeret end nogensinde før. F.eks. medførte Folkeskolereformen en hidtil uset centralisering af Folkeskolen. Lærere og forældre er blevet sat på sidelinien i forhold til udviklingen af fremtidens skole.

Det er ikke effektivt. Istedet bør fagpersonalet, der dagligt møder virkelighedens problemer, være forpligtet til – i samarbejde med brugerne – at bidrage til fremtidens løsninger.

Deltag i debatten online