#3 på den konservative liste

Nærdemokrati er en mærkesag

Vi skal sikre aktive og attraktive lokalsamfund. Vor kommune er ikke stærkere end styrken af vore lokalsamfund. Vi må skabe rammer, der gør at børn og voksne møder hinanden og skaber venskaber og netværk så Furesø giver mening for alle.

Jeg tror på den kompetente borger, der ønsker frihed under ansvar. En Furesø borger, der vil bidrage med sit for at kunne nyde en kommune, der giver mening. Jeg er Egil F. Hulgaard, #3 på Det Konservative Folkepartis liste til det kommende kommunalvalg.

Skolen, foreningslivet og økonomien - tre grunde til at sætte kryds ved Egil F. Hulgaard

Mine mærkesager er udover aktive lokalsamfund - skolen, fritiden og økonomien:
Skolen skal være for alle – også de talentfulde. Derfor vil jeg arbejde for tilbud til både dem der har det svært og de talentfulde. Det er skolen, der skal passe til børnene – ikke omvendt. Alle børn skal have udfordringer, der passer til dem.

Skattepuljen er penge på lommen til Furesøs borgere

Januar 2013: Konservative har kæmpet hårdt for at vi skulle søge skattepuljen. Vi er stolte af vores resultat – et resultat opnået sammen med V - der vil forbedre økonomien for Furesøs borgere med 160 mio.kr. Først vil borgerne mærke en skattelettelse på 80 mio. kr. Dernæst vil vores kommune få en forbedring af økonomien på yderligere ca. 80 mio. kr.

Styrkelse af vores lokalsamfund

Jeg mener:
Vi er en kommune med mange spændende lokalsamfund. Det er i de små lokalområder, at vi og ikke mindst vore børn og unge har deres rødder og fællesskaber. Lokalsamfundene skal styrkes, og vi skal også tænke i lokale løsninger.

Bydelene i vor kommune skal ikke være ens – det skal snarere være et mål at de er forskellige. Lokalsamfundene kan blive grundlaget for kommunen og er med til at gøre vores forstadskommune til noget helt særligt. Hvis de mindre byggesten i Furesø - lokalsamfundene - er stærke er Furesø stærk.

Jeg vil arbejde for:

 • At styrke medinddragelsen af borgerne i lokale beslutninger
 • At forstærke lokale børn- og ungetilbud
 • At understøtte udvikling af netværk i lokalsamfundene
 • At bevare eller udvikle nuværende tilbud i lokalsamfundene
 • At centraliseringer skal medregne borgernes ekstraudgifter til transport m.m.

Danmarks bedste skoler i Danmarks kreative kommune

Jeg mener:
Vor kommune er en forstadskommune med alle muligheder for at tiltrække ressourcestærke borgere, der ønsker en kommune med natur, gode skoler og kreative tilbud. For nogle år siden blev Værløse udnævnt til den Danmarks mest kreative kommune. Samtidig huser nogle af Danmarks bedre skoler. Vi skal bygge videre og skabe et skole- og fritidsliv, hvor vi tilbyder udvikling af den enkelte elev.

Jeg vil arbejde for:

 • Øget selvstyre af vores skoler - og daginstitutioner
 • En styrket folkeskole gennem styrket ledelse
 • En skole, der har frihed til at udvikle sig og tilpasse undervisningen til den enkelte elev
 • En folkeskole, der har de bedste muligheder for at implementere de nyeste indlæringsformer
 • En folkeskole, der har ambitionen om at udvikle alle børns talenter - de boglige, de kreative, de håndværksmæssige - alt efter talent
 • Og så skal det helt grundlæggende naturligvis være på plads - der skal være undervisningsmaterialer og rengøringsstandarden være acceptabel