#5 på den konservative liste

Skolen, fritiden og økonomien - tre grunde til at sætte kryds ved Egil F. Hulgaard

Mine mærkesager er udover demokratiseringen af vor kommune - skolen, fritiden og økonomien:
Skolen skal være for alle – også de talentfulde. Derfor vil jeg arbejde for tilbud til både dem der har det svært og de talentfulde, som vi alt for længe har svigtet i Folkeskolen. Det er skolen, der skal passe til børnene – ikke omvendt.

Nærdemokrati er en mærkesag

– i den kommende periode vil jeg arbejde for styrkelse af demokratiet i Furesø

Jeg tror på den kompetente borger, der ønsker frihed under ansvar. En Furesø borger, der vil bidrage med sit for at kunne nyde en kommune, der giver mening. Jeg er Egil F. Hulgaard, nummer 5 på Det Konservative Folkepartis liste til det kommende kommunalvalg.

Skattepuljen er penge på lommen til Furesøs borgere

Januar 2013: Konservative har kæmpet hårdt for at vi skulle søge skattepuljen. Vi er stolte af vores resultat – et resultat opnået sammen med V - der vil forbedre økonomien for Furesøs borgere med 160 mio.kr. Først vil borgerne mærke en skattelettelse på 80 mio. kr. Dernæst vil vores kommune få en forbedring af økonomien på yderligere ca. 80 mio. kr.

Valgt til byrådet for første gang

Kære Medborger i Furesø kommune

Med glæde og stolthed blev jeg valgt til byrådet for første gang ved kommunalvalget i 2009. Jeg fik 357 stemmer - en stor tak til dem der viste mig den tillid. Med 357 stemmer bliver jeg den byrod, der har 8ende flest stemmer i det nuværende byråd.

De sidste 3 års byrådsarbejde har været krævende, givende og resultatskabende. Resultaterne har for de flestes vedkommende været små, men afgørende ændringer i prioriteringerne. Som Konservativ insisterer jeg på at enhver udvikling skal have fokus på de borgere det hele drejer sig om.

Der er kommunalvalg den 19. november 2013

Som medlem af Furesø byråd siden 2010 har jeg kæmpet for en mere demokratisk udvikling af vores kommune. Kodeordene har været at skabe attraktive bydele med et stærke sammenhold.

Mit program har været og er:

 • Styrkelse af samfundene i Furesø kommune
 • Udvikling af selvstyrende institutioner
 • Vi skal have Danmarks bedste skolevæsen

Styrkelse af vores lokalsamfund

Jeg mener:
Vi er en kommune med mange spændende lokalsamfund. Det er i de små lokalområder, at vi og ikke mindst vore børn og unge har deres rødder og fællesskaber. Lokalsamfundene skal styrkes, og vi skal også tænke i lokale løsninger.

Bydelene i vor kommune skal ikke være ens – det skal snarere være et mål at de er forskellige. Lokalsamfundene kan blive grundlaget for kommunen og er med til at gøre vores forstadskommune til noget helt særligt. Hvis de mindre byggesten i Furesø - lokalsamfundene - er stærke er Furesø stærk.

Jeg vil arbejde for:

 • At styrke medinddragelsen af borgerne i lokale beslutninger
 • At forstærke lokale børn- og ungetilbud
 • At understøtte udvikling af netværk i lokalsamfundene
 • At bevare eller udvikle nuværende tilbud i lokalsamfundene
 • At centraliseringer skal medregne borgernes ekstraudgifter til transport m.m.

Danmarks bedste skoler i Danmarks kreative kommune

Jeg mener:
Vor kommune er en forstadskommune med alle muligheder for at tiltrække ressourcestærke borgere, der ønsker en kommune med natur, gode skoler og kreative tilbud. For nogle år siden blev Værløse udnævnt til den Danmarks mest kreative kommune. Samtidig huser nogle af Danmarks bedre skoler. Vi skal bygge videre og skabe et skole- og fritidsliv, hvor vi tilbyder udvikling af den enkelte elev.

Jeg vil arbejde for:

 • Øget selvstyre af vores skoler - og daginstitutioner
 • En styrket folkeskole gennem styrket ledelse
 • En skole, der har frihed til at udvikle sig og tilpasse undervisningen til den enkelte elev
 • En folkeskole, der har de bedste muligheder for at implementere de nyeste indlæringsformer
 • En folkeskole, der har ambitionen om at udvikle alle børns talenter - de boglige, de kreative, de håndværksmæssige - alt efter talent
 • Og så skal det helt grundlæggende naturligvis være på plads - der skal være undervisningsmaterialer og rengøringsstandarden være acceptabel