Godt nytår og klar til kamp

2018 har forandret vores forståelse af verden på flere måder. Her er fire bud.

Kære Danmark

2018 har forandret vores forståelse af verden på flere måder. Her er fire bud: 

Der er jo nok at tage fat på, men i den hjemlige andedam blev vi ramt af krænkelsesparathedens scepter, da CBS forsøgte at afsynge ”En ung blond pige” og en KU underviser vistnok brugte n-ordet. Det væsentlige her er ytringsfrihedens grænser. Vi har tradition for at der er højt til loftet – tænk blot på rummeligheden overfor nazisterne i efterkrigstidens Danmark – og hvis universiteterne rammes af en berøringsangst for at provokere de studerende til at undersøge, hvad der er rigtigt og forkert, svækkes vores nysgerrighed og det bliver sværere at sætte spørgsmålstegn ved gængse opfattelser. Jeg har svært ved at forestille mig en undervisningsrække i kunsthistorie, der ikke må provokere. I så fald må Thorsens Jesus-maleri på Birkerød station nok udgå af pensum. Lad os definere os selv som rummelige.

Mere internationalt, men alligevel hjemligt udviklede udbytteskandalen sig fra en lokal brøler omkring organiseringen af SKAT til en europæiske skandale. At anerkendte banker har lagt navn til udbytning af de europæiske samfund trækker helt nye linier op mellem stater og banker. Bankerne er i en borgerlig kontekst gået fra at være et samfundsbærende element, som vi må sikre fungerer og kaster redningskranse ud til, til at være en sektor vi må kigge på, om skal re-organiseres. Jeg savner fortsat et selvstændigt realkreditsystem.

Internationalt har Trump igen og igen fortalt os europæere, at vi ikke kan regne med ham. Senest gennem en bilateral aftale mellem Erdogan og Trump, hvor Trump eensidigt trak sine styrker ud af Syrien og lader vores venner i Kurdistan i stikken. Et kolossalt prestigetab for Europa. Bliver flygtningeproblemerne større eller mindre i forhold til Syrien? Europa mister indflydelse internationalt. Det er en trend, der fortsætter samtidig med at Europas økonomiske styrke svinder relativt til især Kina og resten af asien.

Den grønne dagsorden er for alvor slået igennem i Danmark og vil få gennemslag ved Folketingsvalget. Vi må ikke blive grebet af panik, hverken over at verden forandrer sig og bliver varmere eller ved valget af løsninger. En grøn konservativ politik indeholder tre elementer – vi skal gøre noget selv, vi skal aktivt – f.eks. med toldsatser – skabe grundlaget for internationale aftaler, og vi skal satse på forskning og udvikling indenfor fremtidens CO2-frie løsninger. Hvis Europa skal tages alvorligt ved COP-forhandlingerne kræver det, at vi fortsat har økonomisk styrke. F.eks. skal 23 i-lande fra 2020 betale $100 mia. om året til u-landene inkl. Kina for at hjælpe med den grønne omstilling. Det er vanvid at Kina og USA – verdens største udledere, der begge udleder mere end danskerne pr. capita – ikke forpligtes til at bidrage. Vi har alle muligheder for at udvikle bæredygtige løsninger for den internationale skibstrafik. Samtidig skal vi sikre internationale holdbare aftaler. Her må USA og Kina – verdens to største CO2 udledere – komme med i kampen på vilkår, der er rimelige for EU.

Godt nytår

Egil