Skattepuljen er penge på lommen til Furesøs borgere

Januar 2013: Konservative har kæmpet hårdt for at vi skulle søge skattepuljen. Vi er stolte af vores resultat – et resultat opnået sammen med V - der vil forbedre økonomien for Furesøs borgere med 160 mio.kr. Først vil borgerne mærke en skattelettelse på 80 mio. kr. Dernæst vil vores kommune få en forbedring af økonomien på yderligere ca. 80 mio. kr.

Uden tilskuddet fra skattepuljen ville vi ikke have kunnet få en så markant nedsættelse af skatten i 2013 og skattenedsættelsen i 2014 ville have krævet smalhans i den kommunale økonomi. Det er derfor ikke rigtigt når borgmesteren udtaler, at vi ville have sænket skatten i 2013 alligevel og indikerer at tilskuddet ikke vil have nogen virkning. Skattepuljen sikrer at skattenedsættelserne ikke går ud over velfærden.
Nu kan vi trygt harmonisere skatten i to trin. I Farum vil det føles som to skattelettelser når særskatten udfases i hhv 2013 og 2014. I Værløse vil 2013 være en slags skatterabat år, hvorefter skatten i Værløse normaliseres omkring det nuværende niveau. Skattenedsættelsen i 2013 svarer f.eks. til ca. 7.000 kr. i en kernefamilie i Furesø kommune.

Det er alle partier i Furesø Byråd, der insisterer på at skabe det økonomiske råderum til harmoniseringen af skatten i 2014 på det nuværende Værløse niveau. Konservative kæmper dertil for at sikre en 0,1% skattelettelse i 2014 for hele Furesø kommune for at sikre, at alle mærker en reduktion i skatten i 2014. Men økonomien er skrøbelig, udligningsreformen og svigtende skatteindtægter vil sætte vores kommunale økonomi under pres i 2014.

Tilskuddet fra indenrigsministeriet vil konsolidere den kommunale økonomi – et tilskud, der sikrer at vi ikke skal hæve skatten igen. Tilskuddet fra skattepuljen vil derfor gøre det nemmere at leve op til løfterne i tvangssammenlægningsaftalen. Ikke mindst er de kommende skattelettelser ikke en trussel for vores økonomi. Tværtimod vil det sikre borgerne en sikker kommunal drift og penge på lommen. Tillykke til alle borgere i Furesø kommune.