Egil F. Hulgaard

Jeg er 55 år gammel, bor i Hareskovby og er gift med Pernille. Vi har tre børn i Folkeskole- og gymnasie- og universitetsalderen. Jeg er uddannet civilingeniør, har en Ph.D inden for kræftcellers udvikling, og arbejder i dag på DTU med udvikling af nye biotekvirksomheder. .

Jeg blev medlem af De Konservative i 2003, efter jeg sammen med en række borgere fra Værløse var medarrangør af Fakkeloptoget, der satte tvangssammenlægningen til debat.

Det var vigtigt for os at det ikke blev til et nej til Farum, men et nej til indenrigsministerens opfattelse af det kommunale råderum og det demokratiske underskud beslutningen var udtryk for med et krav om en kommune med en ordentlig økonomi. Udover fakkeloptoget var vi aktive i medierne og havde fremmøde med kommunaludvalget på Christiansborg.

Alt i alt er det vor opfattelse at aktiviteten gjorde Furesø-aftalen bedre, både første og anden gang vi forhandlede. Genforhandlingen af Furesø-aftalen i 2012 endte den diskussion, så godt som det overhovedet var muligt set med Furesø-briller.

Vi skal samarbejde med borgerne om at udvikle vor kommune og finde udveje, der fører fremad. Min interesse for lokalpolitik er funderet i ønsket om, at vi som mennesker og ikke mindst vore børn, skal være forankret, hvor vi bor.

Ved at deltage aktivt i behandling af sagerne i lokalmiljøerne er det lykkedes at bidrage til et mere kvalificeret beslutningsgrundlag. Via borgerinitiativer (HMB, Furesøvision2020 og Lokalsamfundenes
Samvirke) har jeg bidraget til at sætte borgerindflydelse, lokalt engagement og borgernes syn på udvikling af vor kommune højt op på den kommunalpolitiske dagsorden.

Det arbejde, samt arbejdet for at udvikle kommunen, ikke mindst i forhold til tilbuddene til vore børn, vil jeg fortsætte i byrådet. Gerne i yderligere en periode. Jeg søger genvalg. Sæt kryds ved Egil F. Hulgaard - #3 på Det Konservative Folkepartis liste