Skolen, foreningslivet og økonomien - tre grunde til at sætte kryds ved Egil F. Hulgaard

Mine mærkesager er udover aktive lokalsamfund - skolen, fritiden og økonomien:
Skolen skal være for alle – også de talentfulde. Derfor vil jeg arbejde for tilbud til både dem der har det svært og de talentfulde. Det er skolen, der skal passe til børnene – ikke omvendt. Alle børn skal have udfordringer, der passer til dem.

Vor kommune har et rigt foreningsliv. Foreningslivet er af afgørende betydning for vores samfund, de sørger for udfoldelsesmuligheder for børn og andre borgere, og udvikler ikke bare f.eks. gennem sin sport, men uddanner de næste demokrater. Det er her demokratiet fungerer bedst - nært, emgageret, samarbejdende.

Furesøs nuværende økonomi er anstrengt, kassen er tom (vi får et underskud på 150 mio. kr. i 2017) og vore skoler og andre bygninger er slidte. Vi har brug for at der kommer nye øjne til at kigge på budgettet og levere velfærden på anden vis. Vi skal sikre på kernevelfærden (skolerne, daginstitutionerne, foreningslivet) og vurder andre omkostninger nøje.

Se mere på facebook.com/egilfh

Egil