Nærdemokrati er en mærkesag

Vi skal sikre aktive og attraktive lokalsamfund. Vor kommune er ikke stærkere end styrken af vore lokalsamfund. Vi må skabe rammer, der gør at børn og voksne møder hinanden og skaber venskaber og netværk så Furesø giver mening for alle.

Jeg tror på den kompetente borger, der ønsker frihed under ansvar. En Furesø borger, der vil bidrage med sit for at kunne nyde en kommune, der giver mening. Jeg er Egil F. Hulgaard, #3 på Det Konservative Folkepartis liste til det kommende kommunalvalg.

Det er brugerne, der har bedst føling med, hvordan den offentlige service kan udvikles. Desværre har skabelsen af storkommunerne gjort det svært for borgerne at få indflydelse. Jeg vil arbejde for at give medbestemmelse til brugerne af de borgernære institutioner. Det kan f.eks. være når det drejer sig om daginstitutioner, skoler, kultur- og fritidsklubber og plejehjem.

Følg også med på facebook.com/egilfh

Egil